Nedir?

E-Defter Türk Ticaret ve Vergi Usul Kanunları kapsamında tutulması zorunlu defterlerin elektronik ortamda oluşturulması, kaydedilmesi, saklanması ve ibraz edilmesini sağlama hizmetidir.

e-Defter, kağıt defterler ile aynı hukuki geçerliliğe sahiptir.

Çalışma Yöntemleri Nelerdir?

  • GIB portal sisteminden kullanma yöntemi
  • Sistemlerin doğrudan GIB ile haberleştiği entegrasyon yöntemi
  • Yetkili özel entegratör firmalar ile sistemleri haberleşip GIB ile doğrudan iletişim olmayan özel entegratör yöntemi

Çözümümüz özel entegrasyon ve portal yöntemi ile çalışmaktadır

Özellikleri Nelerdir?

  • Tamamıyla GİB standartlarına uyumludur.
  • Portal ve entegratör kullanım desteğinden istediğinizi kullanabilirsiniz.
  • Resmi güncellemeler takip edilerek düzenli olarak sisteme aktarılmaktadır
  • Defter belgeleriniz hem disk üzerinde hem de program içerisinde tablolarda saklanmaktadır. Gerektiğinde sistemden dosyalar dışarı aktarılabilmektedir.
  • GIB’e defterlerin yüklenmesi sırasında doğabilecek sorunlar sistem içerisinde öngörülüp ilgili önlemler alınmıştır.
  • E-Defter hazırlanması ve GIB’e gönderilmesi aşamalarında sistemsel hiçbir verisel sorun yaşanmayıp düzeltmeye ihtiyaç duyulmayacak şekilde çalışmaktadır.

Microsoft Dynamics AX e-Defter çözümümüz hakkında detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.